Pokud jste odborník (lékař, terapeut, masér, odborný poradce apod.) a si přejete zúčastnit se konference v roli řečníka a podělit se o své zkušenosti a kazuistiky s ostatními kolegy a veřejností, prosím neváhejte nás kontaktovat pro detailní informace pomocí kontaktního formuláře ZDE.

Na 6. konferenci uvidíte:

  • MUDr. Zornitza Petrova Markantová, MN Ostrava a Klinika přírodní medicíny Ostrava
  • Tyler LeBaron, zakladatel a ředitel Molecular Hydrogen Foundation, USA
  • Prof. Eugene Nazarov, biofyzik, chairman of the Asia-Europe Association of Ozone Therapists, Ukrajina
  • Dr. Anatol Manaenko, Department of Neurology, University of Erlangen/Nürneberg, Německo
  • h.c., Prof. Jan SLEZÁK, M.D., Ph.D., D.Sc., FIACS, členem Slovenské akademie věd, Slovensko
  • Dr Branislav KURA PhDčlenem Slovenské akademie věd, Slovensko

O našich odbornících

zori MUDr. Zornitza Markantová, geriatrie, Ostrava
Lékařka, která pracuje v oblasti patologie stárnutí. Spojuje znalosti tradiční medicíny s možnostmi moderních technologií. Absolventka 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Po promoci působila od roku 2005 do roku 2011 jako sekundární lékařka na oddělení patologie nemocnici v Kolíně, poté pracovala v laboratoři v Ostravě do konce roku 2014. Od začátku roku 2015 do současnosti pracuje jako sekundární lékařka Oddělení geriatrie Městské nemocnice v Ostravě.Na začátku roku 2013 začíná Dr. Markantová s projektem Kliniky přírodního lékařství – Evropské tradiční medicíny. Zde pracuje přirozenými metodami v boji proti nemocem a stárnutí. V březnu 2016 založila spolu s kolegy a stala se ředitelkou poradní rady Evropského Institutu pro Terapii Molekulárním vodíkem www.eimht.com. Doktorka Markantova se účastní řady lékařských konferencí, je autorem odborných článků a prací uznávané tradiční medicíny, molekulární vodíkové medicíny a jejich použití v konvenční medicíně.
tyler

Tyler LeBaron, zakladatel a ředitel Molecular Hydrogen Foundation

Tyler W. LeBaron je zakladatelem a výkonným ředitelem vědeckého neziskového institutu Molecular Hydrogen Institute. Jeho zázemí je v biochemii a byl rok pomocný instruktor fyziologie. Byl na stáži na Nagoya University v oddělení neurogenetiky u výzkumu molekulárních mechanismů vodíkového plynu na buněčné signalizační dráhy. Je ředitelem Mezinárodní asociace vodíkových standardů (IHSA) a Mezinárodní asociací pro molekulární vodík (IMHA). Hovoří na lékařských konferencích v USA pro lékaře CME / CEU a na akademických biomedicínských vodíkových sympóziích a konferencích po celém světě. Je také členem Akademického výboru Taishanského institutu pro výzkum biomedicínského vodíku. Spolupracuje s výzkumnými pracovníky doma i v zahraničí a pomáhá rozvíjet vzdělávání, výzkum a povědomí o vodíku jako terapeutickém lékařském plynu.

nazarov fotka Prof. Eugene Nazarov, biofyzik, chairman of the Asia-Europe Association of Ozone Therapists

Vedoucí biofyzikální laboratoře Odessa I. I. Mechnikov National University působil 1976 až do současnosti. Studoval obor biofyziky na škole Odessa I. I. Mechnikov National University. Žije v Oděse, Ukrajina

Anatol_Manaenko Dr. Anatol Manaenko, Department of Neurology, University of Erlangen/Nürneberg

Zkušený mezinárodní vědecký pracovník s více než 12 lety zkušeností v různých modelech neurologických poruch; zabývá se již několik let výzkumu in vivo testování léků, který by mohl potenciálně udat cestu pro nové léčebné strategie ischemických a hemoragických mrtvic u dospělých a novorozenců.
Má zkušenosti při psaní a přezkoumání externích a interních grantových žádostí a publikací v časopisech recenzního odborného časopisu, navíc k rokům supervize postgraduálních a postdoktorandských studentů v laboratoři. Vydal a spoluvydal přes 60 publikací.

prof slezak h.c., Prof. Jan SLEZÁK, M.D., Ph.D., D.Sc., FIACS, členem Slovenské akademie věd

Pracuje již 50 let v České akademii věd. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se věnoval mnohým tématům, jejichž centrálním objektem bylo srdce, a to v oblasti normální a patologické fyziologie a experimentální kardiologie. Profesor Slezák jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel se účastnil mnoha domácích a zahraničních projektů a dosáhl mnoha prioritních výsledků mezinárodního významu. Publikoval přes 550 vědeckých prací, byl přispěvatelem a editorem osmi monografií a autorem v učebnicích a učebních textech.
Pan profesor významně zviditelnil své dlouhodobé pracoviště Ústav pro výzkum srdce SAV v řídících funkcích, byl i 1. místopředsedou Slovenské akademie věd, přednášel na mnoha zahraničních univerzitách. Několik dlouhodobých zahraničních pobytů jako „viziting“ profesor absolvoval v USA a Kanadě, je voleným členem učených společností a akademií věd doma a v zahraničí.
Činnost profesora Slezáka byla také zvlášť spojena s jeho působením na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a jako prorektor Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě. Výsledky své práce pan profesor přibližoval i širší veřejnosti a jeho popularizační činnost zaměřená na tematiku kardiovaskulárního systému zahrnuje knihy, články i vystoupení v médiích.
V roce 1991 založil Slovensku ligu za prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění „Srdce srdci“, v jejímž čele působil jako prezident do roku 2012. Za svou bohatou všestrannou a intenzivní práci byl vyznamenán několika resortními, akademickými a univerzitními vyznamenáními doma i v zahraničí.
Cenu primátora na rok 2013 si profesor MUDr. Jan Slezák, DrSc. převzal za celoživotní práci vědce, vysokoškolského pedagoga, popularizátora a organizátora v oblasti srdeční medicíny.